एका कवीची कविता ऐकण्यासाठी भगवान शंकर पृथ्वी वर नोकर बनून आले होते.

हि गोष्ट १३ वी शताब्दीची आहे यांचा नाव महान कवी विद्यापति आहे, हें मैथिल आणि  संस्कृत भाषा चे खूप मोठे कवी होते,  

असे म्हटले जाते की भगवान शिव हे विद्यापतिच्या भक्तीने इतके प्रभावित झाले की त्यांनी विद्यापति यांच्याबरोबर सेवक म्हणून राहण्यास सुरवात केली, लोककथांनुसार भगवान शिव यांनी मूर्ख भेकड म्हणून वेश बदलला आणि विद्यापतीकडे येऊन काम करायला सुरुवात केली. आणि आपलं  नाव उगना  सांगितलंय ! त्यांच्याबरोबर काम करत करत ते विद्यापतिचा विश्वासू झाले. विद्यापति जिथे जायचे तेथे उगनाला पण सोबत घेऊन जायचे. एक वेळ ची गोष्ट आहे, विद्यापतीला राजाच्या दरबारात जायचं होत, ते उगनाच्या सोबत वाढत गेले, ( जेष्ठ चा महिना होता ) सूर्यदेव आपल्या कळस वर होते, वाटेत झाडे पण नव्हती, ज्याच्या सावलीत ते थोडा विश्रांती घेऊ शकनार . त्याच वेळी विद्यापतिला तहान लागली. ते उगना ला बोलले” उगना मला खूप जोरात तहान लागली आहे त्या  तहान लागल्यामुळे आता मी थोड पण चालू शकणार नाही, मला कुठून तरी पाणी आणून दे असा बोलत बोलत त्यांनी आपल्या बॅगमधून एक भांडे काढून उगनाकडे वाढवलं, उगणाचे  डोळे दूरकडे पसरले, विहीर, तलाव किंवा नदी कोठेही दिसत नव्हती. एका झाडाच्या मागे गेल्यानंतर, त्यांनी केसांमधून गंगाजल काढून विद्यापतीला दिली, आणि म्हणाले की जवळपास कोठेही पाणी सापडले नाही. मी याला दूरवरून आणली आहे. विद्यापति तहानेने त्रस्त झाले होते. त्याने एका श्वासाने सर्व पाणी प्यायले, पाणी पिल्यानंतर, ते  त्या उगणास म्हणाले , पाण्याची चव अशी नाही, ती पाणी नाही, ती गंगाजल आहे, गंगाजल फक्त शिवाजवळच उपलब्ध आहे. तुनी कुठून आणला ते जागा मला दाखव, हे ऐकुन उगना ला लाज वाटत होती की आता त्याची चोरी पकडी गेली, सरतेशेवटी, उगनाने विद्यापतीला आपले शिवरूप दर्शविले आणि म्हणाले की ही गोष्ट गुप्त ठेवाव लागेल तुम्हाला जेव्हा तुम्ही कोणाला पण हि गोष्ट सांगणार मी तुमच्याकडून अदृश्य होऊ जाणार आहे, विद्यापतीची बायको “शुशीला”  यांनी उगनाला काही काम करण्यास सांगितले हे काम करण्यास उगणाला थोडा वेळ लागला, यामुळे सुशीलाने झाडूने उगनाला मारहाण करण्यास सुरवात केली. ते झाडु नि मार खातच होते तेव्हा त्या विद्यापतीची नजर त्याच्यावर पडली आणि त्यांनी पत्नी सुशीलाला फटकारण्यास सुरवात केली. पण सुशीला झाडुनी उगनाला मारत राहिली. यावर विद्यापती सुशीलाला म्हणाले  अग बाई समजून घे, तू ज्याला मारतोस, हा सामान्य माणूस नाही, हा खरा शिव आहे. हे ऐकून उगना तिथेच हरवला. असे म्हणतात की ज्या ठिकाणी उग्नाने विद्यापतीला शिवकालीन रूप दाखवले होते त्याच ठिकाणी उगना महादेवाचे विशाल मंदिर आहे.

नमः पार्वती पतये हर हर महादेव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *