या आखाड्याने आधीच दिले होते महाभारत युद्धाचे संकेत . कस ? ते बघूया””'”

अशी जागा जी महाभारत युद्धाचा पुरावा देतो , मित्रांनो, कंसाचे सासरे जरासंध यांचा आखाडा राजगीर, बिहार येथे आहे. जरासंध खूप बलवान होता. आणि असा विश्वास आहे की भीमाने त्याला भगवान श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून या ठिकाणी मारले होते. राजगीरला राजगृह असेही म्हणतात . रामायणानुसार ब्रह्मदेवाचा चौथा मुलगा वासुने गिरीवराज नावाने या शहराची स्थापना केली. नंतर, कुरुक्षेत्राच्या लढाईपूर्वी बृहदताने ते ताब्यात घेतले. बृहदत्त त्याच्या शौर्यासाठी खूप  प्रसिद्ध होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *