श्री कृष्णाने कर्णाला कोणते तीन वरदान दिले होते हे ९५% लोकांना माहिती नाही

भगवान श्रीकृष्णाला कर्णाने सांगितले की, एक गरीब सुत पुत्र असल्याने त्याच्यासोबत खूप छळ झाली होती, पुढील वेळी जेव्हा कृष्णा पृथ्वीवर येईल तेव्हा मागील जातीतील लोकांचे जीवन सुधारण्याचा प्रयत्न करा. कर्णाचा दुसरा वरदान असा होता की पुढच्या जन्मात त्याच्या राज्यात कृष्ण जन्म घ्यावा. तिसऱ्या  वरदानात, त्यांनी कृष्णाला सांगितले की त्याचे शेवटचे संस्कार अशा ठिकाणी केले पाहिजेत जिथे कधीही पाप केले गेले नाही. मित्रांनो, त्यांची शेवटची इच्छा ऐकून कृष्ण गोंधळून गेला.  कारण पृथ्वीवर अशी कोणतीही जागा नव्हती जिथे पाप कधीही केले नव्हते. म्हणून भगवान कृष्णनि करणं च शेवट च संस्कार आपल्या हातावर केले आणि अशा प्रकारे दानवीर कर्ण यांना त्याच्या मृत्यूनंतर सर्वोच्च निवासस्थान बैकुंठ प्राप्त झाले. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *